balometr testo420 570x200

Pomiaru prędkości przepływu powierza umożliwiają anemometry. Dostępne są jako mierniki ręczne do pomiarów chwilowych oraz jako przetworniki stacjonarne do pomiarów ciągłych. Pomiar przepływu powierza może odbywać różnymi metodami. Poniżej typu konstrukcji anemometrów i przykłady zastosowań:
anemometr wiatraczkowy (turbinkowy) - do pomiarów przy kratkach wentylacyjnych;
anemometr termiczny - pomiary w kanałach wentylacyjnych i w otoczeniu, szczególnie sprawdzają się przy małych prędkościach przepływu powietrza, zapewniają dużą dokładność pomiarów. Konstrukcja sondy umożliwia wprowadzenie jej do kanału wentylacyjnego przez mały otwór;
• anemometr czaszowy – pomiary meteorologiczne prędkości wiatru;
• anemometr ultradźwiękowy - pomiary meteorologiczne prędkości wiatru;
mikromanometr z rurką Pitot’a – pomiar dużych prędkości przepływu powietrza. Prędkość przepływu powietrza obliczana jest na podstawie wielkości ciśnienia dynamicznego powstałego w rurce Pitot’a (z różnicy ciśnienia całkowitego i statycznego);
balometr - badania wydajności instalacji wentylacyjnych. Balometry zapewniają wielopunktowy pomiar przepływu na całej powierzchni kratki wentylacyjnej lub nawiewnika. W większości anemometry ręczne umożliwiają pomiar wydajności przepływu (objętościowo), po wprowadzeniu powierzchni przekroju kanału wentylacyjnego lub kratki oraz temperatury powietrza.
Oferowane przez nas mierniki prędkości przepływu powierza (anemometry) mogą być dostarczone na życzenie klienta z indywidualnym świadectwem wzorcowania (opcja). Polecamy anemeometry ręczne firm Testo, Airflow, AZ Instrument oraz przetworniki stacjonarne firmy Delta Ohm. W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt z naszym Biurem Handlowym. Kraków – Małopolska – Polska.

Sprecyzuj wybór wybierając intersującą Cię grupę produktów: