Wzorcowanie higrometrów

Wzorcowanie miernika wilgotności względnej i temperatury powietrza w akredytowanym laboratorium.

Opis

 

Wzorcowanie w zakresie akredytacji PCA.

  1. WZ-TH1-PCA  - w punktach 25/50/75%rh w 25°C, akredytacja PCA - cena 220 zł +23%VAT
  2. WZ-TH2-PCA - w punktach 50%rh w 10°C, 25/50/75%rh w 25°C oraz 50%rh w 40°C, akredytacja PCA - cena 290 zł +23%VAT
  3. WZ-THU-PCA - pierwszy punkt z zakresu 10...90%rh w 10...40°C, akredytacja PCA - cena 10 zł +23%VAT
    + każdy dodatkowy punkt - dopłata 80 zł +23%VAT
  4. WZ-TH3-PCA - w punktach 30/60/85/60%rh w 23°C; akredytacja PCA - cena 300 zł +23%VAT
  5. WZ-TH4-PCA - w punktach 30/50/70/50%rh w 25°C; akredytacja PCA - cena 300 zł +23%VAT
  6. WZ-TH5-PCA - w punktach 60%rh w 10°C; 30/60/85/60%rh w 23°C; 60%rh w 35°C; akredytacja PCA - cena 340 zł +23%VAT
  7. WZ-TH6-PCA - w punktach 50%rh w 15°C; 30/50/70/50%rh w 25°C; 50%rh w 35°C; akredytacja PCA - cena 340 zł +23%VAT


 

Przypominamy, że mierniki wilgotności i temperatury powietrza nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej (zatwierdzeniu typu, legalizacji, dopuszczeniu do użytkowania i tp.).