Wzorcowanie pirometrów

Wzorcowanie miernika do bezdotykowego pomiaru temperatury

Opis

Wzorcowanie z akredytacją PCA

  • WZ-PIR-PCA - pirometr, 1 wybrana wartość z zakresu -30...+500°C - cena 150 zł +23%VAT
         Dodatkowy punkt z zakresu -30...+500°C - dopłata 70 zł +23%VAT
         Dodatkowy punkt powyżej +500°C - cena ustalana indywidualnie
  • WZ-PIRU-PCA - wybrane punkt z zakresu -30...+1700°C - cena ustalana indywidualnie

 Uwagi:

  • Czas wykonania wzorcowania wynosi około 1-2 tygodni.
  • Świadectwo wzorcowania jest dokumentem wykazującym dokładność badanego miernika względem wzorca, na dzień wzorcowania. Nie posiada zatem (i nie może) terminu ważności. Częstotliwośc wykonywania wzorcowań, zależy tylko i wyłącznie od użytkownika.
  • Przypominamy, że pirometry nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej (zatwierdzeniu typu, legalizacji, dopuszczeniu do użytkowania i tp.).