Wzorcowanie higrometrów

Wzorcowanie miernika wilgotności względnej i temperatury powietrza w akredytowanym laboratorium.

Cena sprzedaży 233,70 zł
Cena sprzedaży bez VAT 190,00 zł
1-14dni.png
Opis

 

Wzorcowanie w zakresie akredytacji PCA.

  1. WZ-TH1-PCA  - w punktach 25/50/75%rh w 25°C, akredytacja PCA - cena 210 zł +23%VAT
  2. WZ-TH2-PCA - w punktach 50%rh w 10°C, 25/50/75%rh w 25°C oraz 50%rh w 40°C, akredytacja PCA - cena 270 zł +23%VAT
  3. WZ-THU-PCA - pierwszy punkt z zakresu 10...90%rh w 10...40°C, akredytacja PCA - cena 150 zł +23%VAT
    + każdy dodatkowy punkt - dopłata 70 zł +23%VAT
  4. WZ-TH3-PCA - w punktach 30/60/85/60%rh w 23°C; akredytacja PCA - cena 250 zł +23%VAT
  5. WZ-TH4-PCA - w punktach 30/50/70/50%rh w 25°C; akredytacja PCA - cena 250 zł +23%VAT
  6. WZ-TH5-PCA - w punktach 60%rh w 10°C; 30/60/85/60%rh w 23°C; 60%rh w 35°C; akredytacja PCA - cena 290 zł +23%VAT
  7. WZ-TH6-PCA - w punktach 50%rh w 15°C; 30/50/70/50%rh w 25°C; 50%rh w 35°C; akredytacja PCA - cena 290 zł +23%VAT


Promocja
Przy zamówieniu wzorcowania z nowym higrometrem TESTO, dla wzorcowań TH1, TH2 i THU, rabat 40 zł netto, .

 

Przypominamy, że mierniki wilgotności i temperatury powietrza nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej (zatwierdzeniu typu, legalizacji, dopuszczeniu do użytkowania i tp.).