Sonopan SON-50


 • Całkujący miernik poziomu dźwięku

 • Zakres pomiarowy: 15...135dBA

 • Klasa dokładności: 1

 • Współpraca z komputerem

 • Zatwierdzenie typu GUM

son50_1
Opis

SON-50 to całkujący miernik poziomu dźwięku 1 klasy dokładności, mierzący sygnały nieustalone, ustalone i impulsowe. Stosowany jest głównie do pomiarów wielkości określających narażenie pracownika na hałas na stanowisku pracy (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami), monitorowania środowiska, a także, dzięki możliwości dołączenia zewnętrznych filtrów oktawowych lub infradźwiękowych, może służyć do badań diagnostycznych maszyn i urządzeń. Miernik posiada dwa niezależne tory pomiarowe: wartości skutecznej, do pomiaru: Leq, Lmx, Lmn oraz drugi, do pomiaru wartości szczytowej. Dzięki temu możliwy jest np. jednoczesny pomiar wartości skutecznej na charakterystyce A oraz wartości szczytowej z wykorzystaniem charakterystyki C. Przyrząd mierzy także poziom ekspozycji na hałas odniesiony do ustawianego czasu pracy (4 godz., 8 godz. itp.). Jedną z jego zalet jest równoczesny pomiar wielu istotnych i złożonych parametrów, co zwalnia użytkownika od konieczności kłopotliwego opracowywania wyników pomiarów.

SON-50 ma możliwość zapamiętania kompletu wyników z 40 sesji pomiarowych, np. na maksymalnie 40 różnych stanowiskach pracy. Po skończonych pomiarach dane te mogą być przesłane do komputera, gdzie dzięki programowi SON-Monitor mogą być obrabiane i prezentowane w postaci różnorodnych wykresów.

Do miernika można dołączać filtr oktawowy OF-50 o skokowo przełączanych częstotliwościach środkowych: 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, lub filtr infradźwiękowy FG-51 o tzw. charakterystyce G.

Funkcje miernika:

 • Równoczesny pomiar: Leq, LS, LF, Lmx, Lmn, Lpk, LMPk, LAE, czasu pomiaru.
 • Możliwość zapamiętania kompletu mierzonych wielkości z max. 40 sesji pomiarowych.
 • Odczyt wszystkich wartości wielkości mierzonych w trakcie pomiaru, bez jego przerywania lub podczas pauzy.
 • Uaktualnianie wyników raz na sekundę.
 • Wskaźnik wartości chwilowej w postaci poziomego paska uaktualniany 16 razy na sekundę.
 • Programowanie czasu pomiaru do 100 godzin z rozdzielczością od 1s.
 • Programowanie czasu narażenia na hałas z rozdzielczością 5 minut (do obliczeń LEX,T).
 • Zegar czasu rzeczywistego (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda).
 • Funkcja monitorowania hałasu (historia pomiaru), zapis do pamięci programowany co 1s, 5s, 10s, 15s 30s i 1min.
 • Przesyłanie danych do komputera.

Parametry techniczne:

 • Zakres pomiarowy: 15 ÷ 135 dB w 4 podzakresach
 • Klasa dokładności: 1
 • Charakterystyka dynamiczna: SLOW, FAST
 • Charakterystyki częstotliwościowe: A, C, Lin, filtry zewnętrzne
 • Wyświetlacz: graficzny, LCD
 • Warunki pracy: -10...+50°C, 25...90%RH (bez kondensacji)
 • Wymiary bez mikrofonu: 232×84×40 mm
 • Zasilanie: bateria alkaliczna 9V
 • Masa: 450g

W komplecie:

 • Osłona przeciwwietrzna mikrofonu OP1/2
 • Walizka transportowa
 • Przewód RS-232 do komputera
 • Bateria 9V
 • Program komputerowy SON-Monitor w wersji demonstracyjnej

Wyposażenie dodatkowe:

 • Kalibrator akustyczny 1 klasy KA- 50,
 • Filtr oktawowy OF-50,
 • Filtr infradźwiękowy FG-51,
 • Przedłużacz mikrofonowy,
 • Statywy (dla mikrofonu i miernika),
 • Program komputerowy SON-Monitor.

 

Zestawy

SON-50 zestaw 1 - miernik SON-50 wraz z oprogramowaniem SON MONITOR - cena 5.000 zł + 23%VAT