Sonopan DSA-50


 • Cyfrowy analizator dźwięku

 • Zakres pomiarowy: 20...135dBA

 • Klasa dokładności: 1

 • Filtry oktawowe

 • Współpraca z komputerem

 • Zatwierdzenie typu GUM

Cena sprzedaży 8364,00 zł
Cena sprzedaży bez VAT 6800,00 zł
1-7dni.png
dsa50_1
Opis

DSA-50 to rozbudowany, wykonany w cyfrowej technologii miernik poziomu dźwięku nowej generacji. Urządzenie łączy w sobie funkcjonalność całkującego miernika poziomu dźwięku, analizatora oktawowego oraz analizatora 1/3 - oktawowego. Dokładność odpowiadająca 1 klasie oraz zastosowanie cyfrowego przetwarzania mierzonego sygnału umożliwia jednoczesny pomiar większości parametrów charakteryzujących hałas.

Wyniki pomiarów, zarejestrowane w DSA-50 można przesłać do komputera w celu ich dalszej obróbki, poprzez łącze USB. Bezpłatny program pozwalający na eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i sterowanie miernikiem z poziomu komputera, znajduje się w wyposażeniu podstawowym analizatora. Użytkownik otrzymuje też program DSA Monitor, umożliwiający zaawansowaną analizę, obróbkę i wizualizację zebranych danych.

Miernik ten został zaprojektowany z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Idealnie nadaje się do:

 • pomiarów hałasu na stanowiskach pracy,
 • pomiarów środowiskowych,
 • diagnostyki maszyn i urządzeń.

DSA-50 doskonale sprawdza się jako miernik hałasu na stanowiskach pracy. Dzięki pojemnej pamięci i możliwości jednoczesnego pomiaru dużej liczby parametrów, znacznie ułatwia opracowywanie nawet dużej liczby pomiarów, a tym samym stanowi nieocenioną pomoc przy ocenie narażenia pracowników na hałas.

Ponadto DSA-50 wyposażony jest w funkcję dozymetru hałasu, (oblicza dawkę hałasu w odniesieniu do zaprogramowanego czasu).

W dziedzinie monitorowania środowiska, DSA-50 może być wykorzystywany do długotrwałych pomiarów hałasu na zewnątrz pomieszczeń, także w trudnych warunkach atmosferycznych. Umożliwia to tzw. zestaw wszechpogodowy, zapewniający zarówno ochronę mikrofonu przed wpływami atmosferycznymi (opady, wiatr, kondensacja), jak i ochronę samego miernika (waliza wodoszczelna). W skład zestawu wszechpogodowego wchodzi również regulowany statyw dla mikrofonu, a także akumulator zewnętrzny o dużej pojemności, umożliwiający przeprowadzanie kilkudniowych pomiarów.

Diagnostyka maszyn jest możliwa dzięki wbudowanemu analizatorowi oktawowemu i tercjowemu. Można zmierzyć np. w jakim zakresie częstotliwości badane urządzenie hałasuje najwięcej.

Funkcje miernika:

 • Trzy tryby pracy:
  • Miernik poziomu dźwięku,
  • Analizator oktawowy,
  • Analizator 1/3 oktawowy.
 • Współpraca z komputerem poprzez interfejs USB 1.1
 • Możliwość zapamiętania 40 końcowych wyników pomiarów.
 • Funkcja monitorowania hałasu (historia pomiaru), zapis do pamięci programowany co 1s, 5s, 10s, 15s, 30s i 60s, w każdym trybie pracy.
 • Graficzny wskaźnik wartości chwilowej.
 • Programowanie czasu pomiaru do 100 godzin (co 1s).
 • Programowanie czasu narażenia na hałas z rozdzielczością 1min (do obliczeń LEX,T).
 • Zegar czasu rzeczywistego.

Tryb miernika poziomu dźwięku:

Możliwy jest jednoczesny pomiar przy użyciu dwóch charakterystyk korekcyjnych (wybranych z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) wszystkich niżej wymienionych parametrów (X – oznacza wybraną korekcję częstotliwościową):

 • LXF chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST,
 • LXFmn minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST,
 • LXFmx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST,
 • LXS chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW,
 • LXSmn minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW,
 • LXSmx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW,
 • LXI chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE,
 • LXImn minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE,
 • LXImx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE,
 • LXPk chwilowa wartość szczytowa,
 • LXMPk maksymalna wartość szczytowa,
 • LXeq wartość równoważna poziomu dźwięku,
 • LXeq1s wartość równoważna poziomu dźwięku w ostatniej sekundzie.

Jeżeli jako jedna z charakterystyk korekcyjnych jest wybrana charakterystyka A, to dodatkowo dla tej charakterystyki, są mierzone:

 • LAE poziom ekspozycyjny,
 • LAEX,T poziom ekspozycji na hałas odniesiony do zadanego czasu.

Tryb analizatora oktawowego:

Analizator posiada 9 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych:
31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz i 8kHz,
spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1. Dla każdej z częstotliwości (oraz dla całego pasma) możliwy jest jednoczesny pomiar przy użyciu jednej charakterystyki korekcyjnej (wybranej z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) następujących parametrów:

 • LF chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST,
 • LS chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW,
 • Leq wartość równoważna poziomu dźwięku.

Jeżeli jako charakterystyka korekcyjna jest wybrana charakterystyka A, to dodatkowo są mierzone:

 • LASmx maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, korekcja A,
 • LAeq wartość równoważna poziomu dźwięku, korekcja A,
 • LCMPk maksymalna wartość szczytowa, korekcja C.

Tryb analizatora 1/3-oktawowego:

Analizator posiada 29 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych:
25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz,
125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz,
1,25kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz 5kHz, 6,3kHz, 8kHz, 10kHz,
12,5kHz i 16kHz,
spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1. Dla każdej z częstotliwości (oraz dla całego pasma) możliwy jest jednoczesny pomiar przy użyciu jednej charakterystyki korekcyjnej (wybranej z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) oraz przy użyciu jednej stałej czasowej (wybranej z dwóch: SLOW, FAST) parametrów:

 • L chwilowa wartość skuteczna,
 • Leq wartość równoważna poziomu dźwięku.

Pozostałe dane techniczne:

 • Klasa dokładności: 1
 • Użyteczny zakres pomiarowy: 20 ÷ 135 dB (A) w 3 podzakresach
 • Charakterystyka dynamiczna: SLOW, FAST, IMPULS
 • Charakterystyki częstotliwościowe: A, C, Z
 • Warunki pracy: -10...+50°C, < 90%rh (bez kondensacji)
 • Wymiary bez mikrofonu: 237×84×40 mm
 • Zasilanie: wewnętrzny akumulator lub zasilacz sieciowy
 • Masa: 600g

Wyposażenie:

 • program komputerowy DSA Monitor,
 • zasilacz zewnętrzny,
 • walizka transportowa,
 • instrukcja obsługi.

 

Wyposażenie dodatkowe DSA-50

 • osłona przeciwwietrzna mikrofonu,
 • kalibrator akustyczny 1 klasy KA- 50,
 • przedłużacz mikrofonowy (max 6m),
 • statywy (dla mikrofonu i miernika),
 • kabel USB,
 • osprzęt wszechpogodowy,
 • świadectwo wzorcowania.

 Zestawy DSA-50

 • DSA-50 zestaw 1 - cyfrowy analizator dźwięku DSA-50 z oprogramowaniem DSA Monitor oraz filtrami 1/1 oktawowymi i 1/3 oktawowymi - cena 7.800 zł + 23%VAT
 • DSA-50 zestaw 2 - cyfrowy analizator dźwięku DSA-50 z oprogramowaniem DSA Monitor, filtrami 1/1 oktawowymi i 1/3 oktawowymi oraz mikrofonem wszechpogodowym - cena 8.600 zł + 23%VAT