Komparator chropowatości GRIT


  • Wzorzec profilu powierzchni

  • Wersja po czyszczeniu ścierniwem ostrokątnym

  • Zgodny z normą ISO 8503-2

Cena sprzedaży 539,97 zł
Cena sprzedaży bez VAT 439,00 zł
1-3dni.png
kompar_1
kompar_2
Opis

Komparator chropowatości powierzechni po czyszczeniu ścierniwem ostrokątnym, zgodny z normą ISO 8503-2.

Posiada cztery segmenty z wzorcowymi profilami powierzchni. Pomiar odbywa się na zasadzie wzrokowego porównania badanej powierzchni z wzorcem. Do badania zalecane jest stosowanie lupy (oferowana oddzielnie).