Wzorcowanie miernika grubości powłok

Wzorcowanie miernika grubości powłok lakierniczych i galwanicznych.

Opis

 

Świadectwo sprawdzenia w ALFA-TECH

 • WZ-GPF-AT - na podłożu "F" - cena 100,00 zł +23%VAT
 • WZ-GPN-AT - na podłożu "N" - cena 100,00 zł +23%VAT
 • WZ-GPFN-AT - na podłożach "F" i "N" - cena 150,00 zł + 23%VAT 

 

Wzorcowanie w laboratorium z akredytacją PCA

 • WZ-GPF-PCA - dla "zero" i 3 wskazanych wartości, na podłożu "F" - cena 390,00 zł +23%VAT
 • WZ-GPN-PCA - dla "zero" i 3 wskazanych wartości,  na podłożu "N"  - cena 390,00 zł +23%VAT
 • WZ-GPFN-PCA - dla "zero" i 3 wskazanych wartości, na podłożach "F" i "N"  - cena 490,00 zł + 23%VAT
 • Dodatkowa wartość wzorcowania - dopłata 100,00 zł + 23%VAT

       W zleceniu należy wskazać wartości punktów wzorcowania (domyślnie ok. 25μm, 125μm i 500μm). 
       Docelowe punkty wzrocowania zostaną dobrane tak, aby znajdowały się jak najbliżej wskazanych.
       Laboratorium posiada akredytację na wzorcowanie do grubości 1600μm.

 • WZ-GFOL-PCA - wzrocowanie folii kalibracyjnej - cena 130,00 zł +23%VAT za 1 sztukę + 90,00 zł +23%VAT za każdą kolejną.

 

Uwagi:

 • F - podłoże ferromagnetyczne.
       N - podłoże nieferromagnetyczne.
 • Sprawdzenie w ALFA-TECH trwa 2-3 dni robocze, natomiast czas wykonania wzorcowania w laboratorium wynosi około 2-3 tygodni.
 • Świadectwo wzorcowania jest dokumentem wykazującym dokładność badanego miernika względem wzorca, na dzień wzorcowania. Nie posiada zatem (i nie może) terminu ważności. Częstotliwość wykonywania wzorcowań, zależy tylko i wyłącznie od użytkownika.
 • Przypominamy, że mierniki grubości powłok nie podlegają prawnie obowiązkowi kontroli metrologicznej (zatwierdzeniu typu, legalizacji, dopuszczeniu do użytkowania i tp.).