Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, obejmującej zatwierdzenie typu i legalizację, określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 3 z 2008 roku. Pozostałe przyrządy pomiarowe mogą podlegać tylko wzorcowaniu.

Dziennik Ustaw 2008 nr 3 poz. 13