Zgłoszenie serwisowe

 

Przed przysłaniem urządzenia do naprawy prosimy o wypełnienie poniższego zgłoszenia serwisowego. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się w celu ustalenia dalszego postępowania.

W przypadku problemów z działaniem elektroniki, przed zgłoszeniem usterki, należy sprawdzić poprawność zasilania (stan baterii), odłączyć zasilanie/baterię na kilkadziesiąt sekund, przeprowadzić procedurę uruchomienia zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić czy problem nadal występuje.

Pola wymagane *

ZGŁOSZENIE NAPRAWY


OPIS USTERKI

Opis powinien być szczegółowy, zawierać stwierdzone problemy oraz okoliczności ich wystąpienia.


DANE ZGŁASZAJĄCEGO


WARUNKI NAPRAWY PŁATNEJ

  1. Urządzenie należy dostarczyć z wyposażeniem niezbędnym do działania (zasilacz, ładowarka, sonda, itp.).
  2. Do przesyłki należy dołączyć wydrukowaną kopię zgłoszenia serwisowego otrzymaną e-mailem.
  3. Zgłaszający dostarcza (przesyła) uszkodzone urządzenie na wskazany adres na własny koszt. Przesyłki wysłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
  4. Przed naprawą Zgłaszający zostanie poinformowany o planowanym koszcie naprawy, celem akceptacji.
  5. W przypadku nie stwierdzenia usterki, Zgłaszający może zostać obciążony kosztami sprawdzenia.

Zapoznałem(am) się z warunkami zgłoszenia do serwisu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Przedsiębiorstwo Aparatury Kontrolno-Pomiarowej "ALFA-TECH" w Krakowie, w celu realizacji naprawy.


WERYFIKACJA I WYSŁANIE ZGŁOSZENIA

W celu weryfikacji formularza przepisz poniższy kod do okienka.

  Odśwież Captcha