Pirometry - mierniki do bezkontaktowego pomiaru temperarury powierzchni.

Pomiar temperatury powierzchni za pośrednictwem pirometru może być równie łatwy i dokładny jak tradycyjną metodą dotykową, a przede wszystkim od niej znacznie szybszy. Przed wyborem odpowiedniego dla siebie modelu należy pamiętać jednak o następujących aspektach:

Laser: Służy tylko i wyłącznie do precyzyjnego nakierowania pirometru na mierzoną powierzchnię, wskazując środek pola pomiarowego (w niektórych modelach również określa wielkość pola pomiarowego). Żaden pirometr nie mierzy temperatury punktowo za pośrednictwem lasera.

Rozdzielczość optyczna: Wielkość pola pomiarowego pirometru wzrasta wraz ze wzrostem odległości od powierzchni mierzonej i jest określona dla danego modelu poprzez rozdzielczość optyczną np. 8:1, 10:1, 20:1. Czym większa rozdzielczość, tym mniejsze pole pomiarowe przy danej odległości. Pirometr uśrednia temperaturę z mierzonej powierzchni, zatem mierzona powierzchnia zawsze musi być większa od pola pomiarowego i w całości go wypełniać. W przeciwnym wypadku pomiar będzie obarczony błędem.
Przykład: Pirometr z rozdzielczością optyczną 8:1 z odległości 100cm będzie mierzył temperaturę z powierzchni o średnicy około 12,5cm (100cm:8), natomiast pirometr z rozdzielczością 20:1 z tej samej odległości będzie mierzył temperaturę z powierzchni o średnicy około 5cm (100cm:20). Chcąc zmierzyć pirometrem o rozdzielczości optycznej 8:1 powierzchnię o średnicy 5cm musimy zbliżyć go do powierzchni na odległość nie większą niż 40cm (5cm*8).
Dostępne są również pirometry z optyką skupioną CF (Close Focus), w których pole pomiarowe skupione jest na małej powierzchni, ale tylko w ściśle określonej, niewielkiej odległości.

Współczynnik emisyjności: Określa zdolność danej powierzchni do emitowania promieniowania podczerwonego (mierzonego przez pirometr). Zależny jest przede wszystkim od rozdzaju/wykończenia powierzchni materiału. Powierzchnie matowe, naturalne, lakierowane, ciemne, zabrudzone itp. mają wysoką emisyjność, natomiast powierzchnie czysto metaliczne, błyszczące, polerowane, mogą mieć niską emisyjność. Tańsze modele pirometrów posiadają na stałe ustawiony współczynnik emisyjności (0,95), zatem nadają się tylko do pomiarów powierzchni o wysokiej emisyjności. Pirometry o zmiennej emisyjności umożwiają dopasowanie się do rozdzaju mierzonej powierzchni, a co za tym idzie zwięszenia dokładności pomiarów (a nawet umożliwienia pomiaru danej powierzchni). Wybór odpowiedniej wartości współczynnika emisyjności dla danej powierzchni umożliwiają tabele, możliwe jest również samodzielne wyznaczenie tej wartości.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących pomiarów pirometrami, jak również pomocy w wyborze odpowiedniego pirometru, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym.